TERMENI ȘI CONDIȚII

CONFIDENȚIALITATEA

Politica de confidențialitate privind informațiile cu caracter personal și prelucrarea acestora pe www.benino.ro  se supune reglementarilor și legislației în vigoare. Societatea care deține Ariete Atelier nu se consideră răspunzătoare pentru eventualele date sau informații personale pe care le direcționați către o terță parte.

Veridicitatea acestor informații furnizate de către dvs. este obligatorie.

Datele dvs. personale pot fi folosite parțial în statistici cu privire la traficul site-ului, vânzări sau informații comerciale pe care le putem furniza către o terță parte, însă aceste statistici nu vor include date personalizate care ar putea duce la identificarea dvs.

Nu în ultimul rând, putem folosi datele dvs. pentru a îmbunătăți continuu site-ul sau pentru a realiza studii de marketing cu privire la clientela noastră.

Conform legislației în vigoare, la cererea expresa a legiuitorului, datele dvs. personale ar putea fi redirecționate către o firmă specializată în fraude pentru investigații, dacă este cazul.

PLASAREA COMENZII

Plasînd o comanda pe site-ul arieteatelier.ro, ne furnizați acceptul folosirii informațiilor dvs. (inclusiv a celor adăugate) în scopul livrării produselor, serviciilor și informațiilor cerute. Acest lucru implică și acordul către terțe părți care sunt implicate în activitatea mai sus descrisă. Înțelegem că o dată cu acceptarea Termeni și Condiții precum și Securitatea informațiilor, avem acordul dvs. pentru folosirea informațiilor cu caracter personal furnizate de către dvs. de în scopul de a exclude posibile fraude. Aceste informații ar putea fi înregistrate de către organele abilitate. Dacă aveți mai puțin de 18 ani, vă rugăm să vă anunțați tutorele despre această acțiune.

Pentru a plasa o comandă, este nevoie de înregistrarea informațiilor dvs. în baza noastră de date.

Pentru a va înregistra pe site, veți avea nevoie de un “Email” valid și o “Parola” pe care să o rețineți. Accesul pe site și consecințele oricărei activități desfășurate prin folosirea parolei reprezintă responsabilitatea dvs. în mod integral. 

Operarea comenzii nu se poate realiza decât după întregistrarea completă cu datele dvs. O dată înregistrată, vă puteți întoarce la produsele pe care doriți să le vizionați.

Ne rezervăm dreptul de a refuza comenzile care ridică suspiciuni, cum ar fi un număr foarte mare de produse, informațiile de logare incomplete sau care nu au putut fi verificate, adresa de livrarea neconfirmată etc.

Plata se efectuează prin sistem ramburs sau online în momentul în care comanda este plasată. Toate prețurile includ TVA. Data confirmării comenzii se consideră ziua zero privitor la durata de livrare a produsului (vezi ¨LIVRARE ȘI RETUR¨).

Prețurile sunt stabilite în momentul în care produsele sunt expuse pe site și includ TVA-ul și se pot schimba în cazul când se aplică politica de reduceri. Prețurile sunt exprimate în RON pentru toți utilizatorii.

FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator – total sau parțial – a oricărei obligații ce ii revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majora, așa cum este definită de lege.